UITNODIGING BIJEENKOMST PARKINSON CAFÉ NIJMEGEN

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

Het onderwerp van deze bijeenkomst is Zorg voor Parkinson.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn Maike van Kempen, Coördinator Zorgverbetering bij Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen en Alex Hoogveldt.

Er zijn geen beperkende coronamaatregelen meer van toepassing voor de zaal in De Ark van Oost! 

(bij mogelijke coronaverschijnselen graag niet naar de bijeenkomst komen of voor de zekerheid een zelftest of GGD-test doen).

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u om zich vooraf aan te melden via info@parkinsoncafenijmegen.nl

We hebben plaats voor max 70 personen. Bij overschrijding van dit aantal moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u van harte welkom.

Meer info: www.parkinsoncafenijmegen.nl