UITNODIGING BIJEENKOMST PARKINSON CAFÉ NIJMEGEN

Eindelijk is het zover. Na alle Corona-perikelen kunnen wij ons weer verheugen op een bijeenkomst van ons Parkinson Café Nijmegen. 

Graag nodigen wij u uit voor ons eerste Parkinson Café in 2021 en wel op 

vrijdag 10 september a.s. van 14.00–16.00 uur in HOTEL ERICA, Molenbosweg 17 6571 BA Berg en Dal. 

Myriam Koster, Parkinsonverpleegkundige, zal samen met een collega met u in gesprek gaan over uw Corona-ervaringen. Dit aan de hand van een vragenlijst die u in groepjes zal worden voorgelegd, voordat zij plenair met u in gesprek gaan. 

Daarnaast is het vooral de bedoeling om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. 

In verband met het door Corona beperkte aantal te ontvangen bezoekers is onze bijeenkomst verplaatst naar Hotel Erica

U heeft toegang op vertoon van de Corona Check App (met QR code vaccinatiebewijs/ vrijwaringsbewijs van corona/negatief testresultaat). De QR code kan met de DigiD opgehaald worden. Als u de Corona Check App niet heeft, kunt u uw gele vaccinatieboekje of bewijs van vaccinatie van huisarts/GGD/Rijksoverheid meenemen. Dit allemaal in combinatie met een geldig ID (paspoort/ID-kaart/rijbewijs)

De controle vindt plaats bij binnenkomst. 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u om zich vooraf aan te melden. 

Aanmelden: info@parkinsoncafenijmegen.nl

Meer info: www.parkinsoncafenijmegen.nl