Cursus Mental Health First Aid, Eerste hulp bieden bij “verwarde” mensen

Wat doe je als een geliefde, vriend, familielid, buurvrouw of leerling een paniekaanval krijgt, het bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt? 

De cursus Mental Health First Aid (MHFA)vergroot je kennis over psychische aandoeningen en leert je situaties beter inschatten. Je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen handelen, zowel bij mensen met beginnende psychische problemen als bij mensen die in een crisis verkeren. 

Je leert eerste o.a. hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen, hoe je in een crisissituatie kunt handelen.

En je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen (depressie, angst, middelengebruik, psychose).

De cursus gaat van start op vrijdag 27 augustus van 9.30-12.30 uur.

De cursus is bedoeld voor inwoners, vrijwilligers en werkenden zónder of met weinig kennis van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) uit regio Rivierenland en regio Nijmegen. Deelname is gratis.

Quote van een deelnemer: “Door de cursus heb ik meer inzicht en begrip voor de psychische klachten van mensen en hoe te kunnen handelen om ze te helpen. Een echte aanrader deze cursus te volgen”.

Bij volledige deelname en gemaakte toets ontvang je een bewijs van deelname. Een certificaat, met een geldigheidsduur van 3 jaar, wordt verstrekt na deelname aan de 4 trainingsbijeenkomsten en het maken van een toets.

• De cursus wordt gegeven door MHFA-gecertificeerde trainers

• Deelnemers per groep: maximaal 15 personen

• Duur: 4 online bijeenkomsten van 3 uur

Deelname

U kunt zich aanmelden via de website van MHFA Nederland: www.mhfa.nl

Naast deze cursus gaan er dit najaar meerdere cursussen in deze regio van start. Informeer naar de mogelijkheden via preventie@propersona.nl