Hoe gaat het met ons?

Doe mee aan de GGD Gezondheidsmeter! 

Hoe gezond zijn de mensen in regio Gelderland-Zuid? Daar komen we alleen achter met uw hulp. Wanneer u de GGD Gezondheidsmeter invult, helpt u de GGD en uw gemeente te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Want als we weten hoe het met u gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat. 

De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Met de uitkomsten kan iedere gemeente bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. 

Half september krijgen ruim 45.000 inwoners in onze regio een brief van de GGD op de mat. Daarin zit een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst staan vragen over uw gezondheid, wat u doet en hoe u zich voelt. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst, iemand wordt hiervoor willekeurig gekozen door het CBS. Ook als u gezond bent is het belangrijk dat u meedoet. 

Jolanda Terpstra, onderzoeker GGD Gelderland-Zuid: “Bij het vorige onderzoek in 2016 deed ruim 50% van de uitgenodigde mensen mee. Daar waren we blij mee. We hopen ook dit jaar weer op een goede respons. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer verschillende mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en waardevoller de uitkomsten zijn”. 

Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/gezondheidsmeter.