Beste lezers

Zoals u bemerkt zult hebben, is het februarinummer van Wijkkrant Hatert niet op het aangekondigde tijdstip, medio februari, verschenen.

Reden is, dat de redactie kampt met de gevolgen van de ziekenhuisopname van een redactielid die een cruciale rol vervult bij het publiceren van de wijkkrant. Het verblijf in het ziekenhuis is langer dan verwacht en de redactie heeft geen reserve achter de hand.

We bieden u onze oprechte verontschuldigingen aan voor de vertraging en doen er alles aan Wijkkrant Hatert nr. 1 in 2020 zo snel mogelijk alsnog te kunnen publiceren. 

2 maart 2020
Redactie Wijkkrant Hatert