Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van het Ambitiedocument Mobiliteit (sept 2019) zijn aanleiding om de parkeervisie te actualiseren.  De nieuwe parkeervisie gaat in op thema’s als parkeerregulering (waar, wanneer en in welke vorm), parkeren op afstand, het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen et cetera. Dit met als doel dat de parkeervisie weer aansluit bij de huidige tijdgeest met nieuwe mobiliteitsvormen (deelmobiliteit, smart mobility, etc.).

Wij willen ook bewoners graag de gelegenheid geven om mee te denken met het parkeerbeleid. Heeft u ideeën over parkeren in Nijmegen? Of heeft u wensen op dit gebied?

Kom dan naar de inloopbijeenkomst over parkeren!

We gaan met u in gesprek over parkeren in de gemeente.

  • Op: donderdag 28 november 2019 & maandag 2 december 2019
  • Tussen: 19:00 – 21:00
  • Waar:  Gemeentehuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

U kunt langskomen wanneer het u uitkomt, er is geen plenaire uitleg of toelichting.

Opgeven

We willen u vragen uzelf op te geven via onderstaande link zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen dat komt.

U kunt uzelf opgeven via www.nijmegen.nl/parkeervisie