Bottendaal, al honderd jaar een gemengde wijk

Zaterdagmiddag 9 november 2019; Thiemeloods Bottendaal

Historische vereniging Numaga heeft in 2019 het 65-jarig bestaan gevierd met een programma dat gewijd was aan bouwen en wonen in Nijmegen. We ronden de activiteiten van dit dertiende lustrum af met een middag waarin de wijk Bottendaal centraal staat.

Bottendaal is een oude wijk; de eerste woningen werden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw gebouwd. Bottendaal is ook een gemengde wijk. Vanaf het begin is er niet alleen gewoond, maar ook gewerkt. Bedrijven als Dobbelman, Thieme, ASW, de Kapokfabriek stonden te midden van de woonstraten. De bevolking was niet homogeen. Arbeiders, fabrikanten en de middenklasse hebben hier hun huizen en straten gehad.

De jaren 1970 – 1980 betekenden een ommekeer. De bedrijven vertrokken, de meeste bedrijfspanden werden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw. Tegelijkertijd kwamen twee nieuwe bevolkingsgroepen Bottendaal binnen: studenten en migranten, aanvankelijk vooral gastarbeiders.

Aan de geschiedenis van Bottendaal besteden we tijdens onze lustrummiddag 9 november uitgebreid aandacht via lezingen, interviews en rondleidingen.

Het programma:

13:30 uur           Inloop

14:00 uur           Lezingen en interviews

15:30 uur           Rondleidingen

16:30 uur           Slotbijeenkomst

Locatie:              Thiemeloods, Leemptstraat 34, 6512 EN Nijmegen

Entree:               gratis voor Numaga-leden, niet-leden betalen € 5,=

De lezingen

  • Wim de Natris, buurtbewoner, architectuurhistoricus en kenner van de wijk, vertelt over wonen en werken vanaf de aanleg van de wijk tot de jaren 1970.
  • Paul van Hontem, architect, gaat in op de strijd voor de sociale woningbouw in de jaren tachtig. Hij verbindt zijn persoonlijke verhaal met de geschiedenis van de stadsvernieuwing.
  • Journalist Eric Reijnen Rutten interviewt oud-buurtbewoner en documentairemaker Sinan Can over het leven als gastarbeidersgezin in de wijk.
  • Jan-Willem Koekkebakker vertelt over de betekenis van de Gastarbeidwinkel, waarvan hij voorzitter is geweest. Deze in Bottendaal gevestigde organisatie kwam op voor de belangen van de eerste generaties migranten in Nijmegen.

De rondleidingen

We hebben vier wijkbewoners bereid gevonden een rondleiding te verzorgen, waarin zowel de sociaalhistorische als bouwkundigenarchitectonische aspecten aan de orde komen.

De slotbijeenkomst

  • Uitreiking van de Numagaspeld.
  • Nawoord van Numaga-voorzitter Theo Engelen.
  • Borrel en gezellig samenzijn.