UITNODIGING informatiebijeenkomst in Hatert

Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen biedt ruimte aan wind- en zonne-energie langs de A73.

Afgelopen najaar en in februari heeft de gemeente Heumen verschillende bijeenkomsten met inwoners georganiseerd om te komen tot een Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie. Graag informeert en betrekt de gemeente Heumen na bewoners van de Weezenhof ook inwoners van Hatert bij deze visie. Naast Malden grenzen immers ook de Nijmeegse wijken Weezenhof en Hatert aan dit gebied. Daarom vindt op maandagavond 13 mei om 20.00 uur een extra informatieavond plaats in Wijkcentrum Hatert.

In de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking in het buitengebied van de gemeente Heumen een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Inmiddels ligt er een plan, waarin het gebied langs de A73 wordt aangewezen als voorkeursgebied voor de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Dit plan ligt sinds 23 april formeel ter inzage. Belanghebbenden kunnen reageren en tot 4 juni zienswijzen indienen. In september neemt de gemeenteraad van Heumen een besluit over de visie. De Ontwerp Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie kunt u bekijken via deze link: www.heumen.nl/energievisie.

De extra informatieavond is op maandag 13 mei van 20.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22, Nijmegen. Inloop is vanaf 19.45 uur. Iedereen is welkom. Tijdens de informatieavond komt ook aan de orde welke concrete effecten de ontwikkeling van een energielandschap en de plaatsing van windmolens met zich mee kunnen brengen. Belangrijk blijft te zeggen dat nog niets besloten is en dat we in deze fase alleen bezig zijn een gezamenlijke visie voor grootschalige energieopwekking vast te stellen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst

In verband met de voorbereiding van de avond is aanmelden gewenst. Stuur daarvoor een email met uw naam en adres naar duurzaam@heumen.nl of meldt u telefonisch aan via tel. 14024.