“Zonder lezen kom je de wereld niet door.”

Samen met haar kinderen een boekje lezen. Linda (28) doet het elke avond. Omdat het gezellig is, maar ook omdat zij wil dat haar kinderen goed leren lezen. “Taal is echt belangrijk”, zegt ze. Linda kan het weten: zij had zelf altijd moeite met lezen en schrijven. Toen hoorde ze dat er bij ROC Nijmegen een cursus is voor volwassenen zoals zij. Dankzij die cursus kan nu Linda beter lezen. En dat wil ze ook voor haar kinderen.

Taal is echt belangrijk

 “Zonder lezen kom je de wereld niet door.” zegt Linda: “Vooral formulieren invullen vind ik lastig: Voornaam, voorletters, daarvan raak ik altijd in de war. En wat is een tussenvoegsel? Of er zijn antwoordmogelijkheden met hele lange zinnen en moeilijke woorden. Dan snap ik het niet en weet ik niet wat ik moet kiezen.”

Ik wist niet dat deze cursus bestond

“Ik ben geen buitenlander, ben in Nederland op school geweest en dan terug naar school voor Nederlands? Ik wist niet dat zo’n cursus bestond.”

Linda’s oudste kind zat op peuterspeelzaal toen Jet Wijdeveld, docent van ROC Nijmegen, daar kwam voorlezen. Jet vertelde over de cursus Lezen en Schrijven voor volwassen. Linda was verbaasd: “Ik ben geen buitenlander, ben in Nederland op school geweest en dan terug naar school voor Nederlands? Ik wist niet dat zo’n cursus bestond.”

Linda wilde graag meedoen:

“Drie weken na de bevalling van ons tweede kind zat ik hier.”

Nu lukt het wel

Op de basisschool had Linda al moeite met lezen. Ze liep steeds meer achter. Linda moest doorlezen, opschieten. Daardoor ging ze radend lezen: ze sloeg woorden over, verving woorden door andere woorden, draaide dingen om. Zo werd de tekst heel anders. Linda had dat zelf niet in de gaten. Ook op de middelbare school bleef lezen moeilijk en niet leuk.

Door de cursus van ROC Nijmegen gaat het nu beter. Hoe komt dat? Linda antwoordt: “Het is voor volwassenen, de groep is klein en de sfeer is fijner, meer respect. Hier is aandacht voor mijn leesprobleem: het radend lezen. De docent zegt steeds ‘rustig lezen’. Dat geeft mij de rust om te lezen. En dat helpt.”

Linda’s kinderen weten dat mama ‘naar school’ gaat. Haar oudste (9) zei een keer: “Je mag ook met mij mee. Wij lezen op school ook.” Linda vond het heel lief aangeboden, maar gaat liever naar ‘de school voor grote mensen’.

De cursus Lezen en Schrijven wordt op verschillende plaatsen gegeven en kost 45 euro per jaar. Meer informatie op www.roc-nijmegen.nl/computer of bel 024-890 4024.