Uitnodiging voor de bijeenkomst Kunst van Samenleven op 26 september 2018 In wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, van 19.30-21.30 uur

Thema: Samenleven met eenzaamheid, ziekte, conflicten. Hoe doen we dat?

Op 26 september van 19.30-21.30 uur is de volgende bijeenkomst over de Kunst van Samenleven in wijkcentrum Dukenburg. Met muziek en hapjes en gedichten en stukjes tekst uit interviews met Dukenburgers over goed samenleven en een goed gesprek.

Het thema is: Samenleven met eenzaamheid, ziekte, conflicten. Hoe doen we dat?

Uit de vorige bijeenkomst in Hatert kwam naar voren dat we wel van alles kunnen organiseren, maar dat we van tevoren de betrokkenen moeten vragen wat ze willen, waar ze behoefte aan hebben. Bij het project Kunst van Samenleven wordt geprobeerd mensen met allerlei achtergronden bij elkaar te zetten, zodat we meteen aan elkaar kunnen vragen waar behoefte aan is. Deze bijeenkomst gaan we elkaar bevragen over behoeftes van mensen hebben die te maken hebben met eenzaamheid, ziekte en conflicten.

Het is fijn als u laat weten of u komt. Mail stichtingkus@gmail.com

Het project Kunst van Samenleven van de vrijwilligersorganisatie Stichting KUS wil het goed samenleven vieren in Rijk van Nijmegen. De focus in 2018 ligt op Hatert en Dukenburg, de volgende jaren komen andere wijken en plaatsen rond Nijmegen aan de beurt. Stichting KUS maakt tentoonstellingen met teksten over samenleven, foto’s van mensen in actie en kunst die daarbij past, samen met een twintigtal maatschappelijke organisaties en tientallen kunstenaars. Bij de tentoonstellingen horen wandelingen met muziek en theater. Daarnaast organiseert Stichting KUS gezellige en informatieve bijeenkomsten waar we als bewoners van Rijk van Nijmegen praten over wat wel en niet goed werkt in het prettig samenleven, en wat we nog zouden kunnen verbeteren.

Stichting KUS werkt samen met Huis van Compassie en Stad van Compassie.

www.stichtingkus.nl

UPDATE: Verslag Kunst van Samenleven 26 september 2018