Leerlingen Kandinsky College ontwerpen duurzaam schoolgebouw

Hoe ziet het onderwijsgebouw van de toekomst eruit? 31 leerlingen uit havo 4 zijn uitgedaagd om een duurzaam en passend gebouw te ontwerpen voor de school in 2025, in het project De School van de Toekomst. In groepjes nemen ze deel aan een aanbestedingstraject, waarbij het winnende ontwerp wordt meegenomen in het toekomstige plan voor een duurzaam schoolgebouw. In dit traject komen vele relevante onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en onderwijsontwikkeling aan de orde.

De School van de Toekomst is een project binnen Geo Future School, een landelijke onderwijsstroom gericht op de grote vraagstukken van deze tijd- zoals klimaatverandering. Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin je leeft, is een belangrijke pijler binnen het onderwijs van het Kandinsky College. Het Kandinsky College is sinds vorig jaar officieel een Geo Future School.

De school van de toekomst

De School van de Toekomst is een vakoverstijgend project waarbij leerlingen gaandeweg op alle relevante terreinen vaardigheden en inzichten verwerven. Zo denken ze na over zaken als demografie, Twee studentes, druk aan het werkruimtelijke ordening, energievoorziening, bodemonderzoek en luchthuishouding. Maar ook onderwijsontwikkeling is een belangrijk onderwerp. Heb je in 2025 nog wel lokalen nodig? Zit je nog wel in een klas, wat doet de docent? De vorm van het uiteindelijke ontwerp staat vrij: het mag een klassieke maquette zijn, maar ook een digitaal ontwerp gemaakt in Minecraft. De ontwerpen worden begin april gepresenteerd aan de schoolleiding, die vervolgens een winnaar kiest. Het Kandinsky College is voornemens het gebouw de komende jaren te verduurzamen. De ontwerpen van de leerlingen wordt hierbij ingezet.

De wijk van de toekomst

Een tweede project binnen Geo Future School waaraan gewerkt wordt op het Kandinsky, is De Wijk van de Toekomst. Leerlingen uit het tweede leerjaar onderzoeken vraagstukken rondom bevolkingsgroei, files, arbeid, robotisering en virtual reality. Hun ideeën voor de toekomst werken ze uit in een maquette. De beste hiervan doen mee aan een landelijke wedstrijd en worden vertoond bij de tentoonstelling Places of Hope- zin in de toekomst, van 5 t/m 7 april in Leeuwarden.

Geo Future School

Geo Future School is een landelijke stroom in het voortgezet onderwijs, die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is. Geo Future School besteedt aandacht aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst zoals: Hoe passen we de samenleving aan op onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable and smart cities? Onderzoekend leren op het grensvlak van gamma en bèta, waarbij je niet alleen in, maar ook buiten het klaslokaal leert. Zie voor meer informatie: www.geofutureschool.nl.