Het Rijks campus één van meest actieve Gezonde Scholen in de regio

Het Rijks campus VMBO, locatie Hatertseweg in Nijmegen, timmert hard aan de weg met gezondheid. Na een Gezonde School-vignet voor de thema’s bewegen & sport en verslavende middelen, behaalde de school onlangs het 3e vignet. Ditmaal voor het thema welbevinden. Daarnaast kreeg Het Rijks een zilveren schaal voor haar Gezonde Kantine. De school kreeg hulp van de GGD bij het bereiken van deze nieuwe mijlpaal.

Vorige week ontving Het Rijks de twee Gezonde School-beloningen. Het Rijks locatie Hatertseweg bewijst zich hiermee als een van de meest actieve Gezonde Scholen in de regio. Het vignet voor het thema welbevinden laat zien dat de school werkt aan een  veilig sociaal (school)klimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.  Daarnaast krijgt de school de kantineschaal, omdat de schoolkantine  een gezond aanbod heeft dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Jongeren zijn de toekomst

Het Rijks vindt de gezondheid van haar leerlingen zeer belangrijk. “Onze visie is dat jongeren de toekomst zijn. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school een goed voorbeeld krijgen. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. School is een belangrijke plek in het stimuleren en ontwikkelen van een gezonde leefstijl”, aldus directeur Twan van den Hazelkamp.

Gezonde School-aanpak

Gezonde school is een landelijke aanpak die scholen helpt om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.  De GGD begeleidt scholen bij het invoeren van een Gezonde School-aanpak . Voor meer informatie: www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl